News

Statement  12/03/2024 (wersja polska)
Oswiadczenie Elephant AI  12/03/2024

Odpowiedź na artykuł zawierający nieprecyzyjne lub nieprawdziwe informacje 

W związku z materiałem autorstwa Pani Renaty Kim, który ukazał się 12 marca br. w internetowym wydaniu “Newsweeka” pt. “Uczelnia, której nie ma. Jej dyplomami chwalą się sędziowie, posłowie i prawnicy” zamieszczamy naszą odpowiedź, w której odnosimy się do nieprawdziwych lub niepełnych informacji zawartych w tekście. 

Szanowna Pani Redaktor,

Przeczytaliśmy Pani materiał “Uczelnia, której nie ma. Jej dyplomami chwalą się sędziowie, posłowie i prawnicy” (12 marca 2024)  i bardzo prosimy o doprecyzowanie oraz sprostowanie zawartych w nim informacji:

1.Apsley Business School istnieje w rejestrach przez nas wskazanych załączamy screeny. W tym kontekście sekwencja zdań: “(…) odesłał mnie do oświadczenia, z którego wynika, że jego firma pozywa Apsley “o naruszenie praw autorskich do programu szkoleniowego AI”. I że starannie sprawdziła londyńską uczelnię, m.in. w polskim rejestrze Nauka Polska i brytyjskim OTHM. Powtórzę zatem: Apsley Business School naprawdę tam nie ma” nie jest prawdziwe, na co załączamy dowody.

 

2. Przywołane przez Panią rejestry zajmują się innymi obszarami edukacji wyższej np. NAWA zajmuje się wymianą akademicką oraz nostryfikowaniem dyplomów. Dyplomy MBA nie wymagają nostryfikacji i z tego też wynikają problemy z oceną ich wartości. 

3. Sądzimy, że warto poszerzyć informacje na temat zerwania współpracy z Apsley Business School oraz dalszej sytuacji kursantów, ponieważ opis w Pani artykule jest niepełny i brakuje w nim bardzo istotnych informacji, przez co może wprowadzać czytelników błąd:

a) Decyzja o rezygnacji przez Elephant AI ze współpracy z Apsley Business School, bardzo dla nas kosztowna finansowo, została podjęta w wyniku głosowania przez uczestników. 44 osoby na 52  złożyły pisemne deklaracje w tej sprawie. Założeniem było, że jeżeli wycofamy się ze współpracy z Apsley Business School, szanse na zwrot pieniędzy dla kursantów będą większe, niż jeżeli pozostaniemy w partnerstwie z ABS. Stanęliśmy po stronie kursantów i zdecydowaliśmy się na taki krok. Nie mogliśmy się wówczas spodziewać, że ABS zawłaszczy nasz program i na jego bazie będzie twierdzić, iż jest zdolna do przeprowadzenia całego kursu, wobec czego nie będzie chciała zwrócić pieniędzy w ramach indywidualnych umów zawartych z kursantami.

b) Ponadto nieprawdziwe jest zdanie, iż “kursanci zostali na lodzie” – z własnej woli zaoferowaliśmy im pieniądze na pomoc prawną – 10 000 funtów dla wybranej przez kursantów kancelarii w Wielkiej Brytanii, która poprowadziłaby sprawę przeciw ABS – lub zorganizowanie kursu w tematyce, w której się specjalizujemy – pogłębiony kurs AI dla menedżerów z ich bezpłatnym udziałem.  

4. Jak wynika z Pani materiału, ABS działał niejasno i nietransparentnie, czego jak podkreślamy – sami jesteśmy ofiarami. Ubolewamy nad tym, że kursanci zostali wprowadzeni  w błąd przez tę uczelnię. 

Podkreślamy, że nie jesteśmy stroną umów pomiędzy kursantami a ABS. Jak wskazaliśmy wyżej, zaoferowaliśmy pomoc, organizowaliśmy też spotkania z prawnikiem i sprawdzaliśmy, jakie są możliwości odzyskania przez nich pieniędzy. 

5. Chcielibyśmy też zwrócić uwagę władz publicznych na problem dyplomów MBA i jakości nauczania na poziomie MBA. Jak opisaliśmy wyżej, sami padliśmy ofiarą niejasnych w tej sprawie przepisów. Szkoła, znajdująca się w rejestrach i podająca na swojej stronie, komu konkretnie i jakie tytuły naukowe nadała, zgodnie z doniesieniami medialnymi okazała się organizacją niezdolną do zapewnienia wysokiej jakości nauczania.  

Jest to dla nas bardzo ważna i trudna lekcja, a dla władz publicznych powinien być to przedmiot przejrzystych regulacji i zdecydowanych działań.  

Prezes zarządu Elephant AI
Aleksander Kwiatkowski

 

Statement  24/02/2024 (wersja polska)
Oswiadczenie Elephant AI  24/02/2024

ElephantAI pozywa Apsley Business School London. 

Zarząd Elephant AI informuje, że pozywa Apsley Business School (ABS) w Londynie o naruszenie praw autorskich do programu szkoleniowego AI. 

Elephant AI w dobrej wierze przygotował merytoryczną część kursu jako wsad do studiów MBA in Artificial Intelligence organizowanych przez Apsley Business School (ABS), które otrzymały nazwę “Executive MBA  in Artificial Intelligence with ElephantAI”.  

Po negatywnych publikacjach w mediach na temat uczelni w Polsce oraz na Węgrzech, Apsley Business School nie przedstawił dokumentów, które pozwoliłyby na rozwianie wątpliwości dotyczących dorobku naukowego Apsley Business School.  Ponadto  ABS unikał komunikacji z ELAI, budząc coraz większe wątpliwości i obawy co do przyszłej współpracy.

Nadmieniamy, że Apsley Business School w momencie przygotowywania kursu widniał i widnieje m.in. w brytyjskim rejestrze OTHM Qualification (https://othm.org.uk/) oraz polskim rejestrze (https://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=238055&_k=cuccvi) podmiotów uprawnionych do prowadzenia działań edukacyjnych. 

Wobec negatywnych informacji medialnych oraz niejasnego zachowania ABS, niedoszli uczestnicy studiów MBA, przekazali nam podpisane przez siebie oświadczenia, że nie chcą brać w tym kursie udziału. Dla nas oznaczało to jedno – konieczność rozwiązania umowy z ABS.
Dlatego ostatecznie Elephant AI zdecydował o zerwaniu umowy z ABS, godząc się ze stratą pieniędzy, które zainwestowaliśmy m.in. w przygotowanie merytorycznej części kursu.
Mimo to Apsley Business School nadal używa przygotowanego przez naszą firmę programu studiów MBA, aby przyciągnąć nowych słuchaczy.

Protestujemy przeciwko temu i nie zgadzamy się na to.
Informujemy osoby poszukujące wiedzy na temat zarządzania w świecie sztucznej inteligencji, że Elephant AI nie zapewniał i nie zapewnia merytorycznego wkładu w kursach Apsley Business School. 

 

Wspieramy słuchaczy kursu 

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż wspieramy słuchaczy, którzy podpisali umowę z ABS, kierując się dobrą reputacją naszego kursu. Zorganizowaliśmy i opłaciliśmy spotkania z prawnikiem, zaproponowaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 10 tys. funtów na ewentualne działania prawne grupy w Wielkiej Brytanii lub organizację specjalnego, bezpłatnego dla nich, pogłębionego kursu „AI dla menedżerów” .

 

Niezbędna reakcja władz publicznych i uporządkowanie rynku MBA  

Chcielibyśmy też zwrócić uwagę władz publicznych na problem dyplomów MBA i jakości nauczania na poziomie MBA. Jak opisaliśmy wyżej, sami padliśmy ofiarą niejasnych w tej sprawie przepisów. Szkoła, znajdująca się w rejestrach i podająca na swojej stronie, komu konkretnie i jakie tytuły naukowe nadała, zgodnie z doniesieniami medialnymi okazała się organizacją niezdolną do zapewnienia wysokiej jakości nauczania.  

Jest to dla nas bardzo ważna i trudna lekcja, a dla władz publicznych powinien być to przedmiot przejrzystych regulacji i zdecydowanych działań.  

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

[email protected] 

Statement 23/01/2024

We want to inform you that Elephant AI has terminated the cooperation agreement with Apsley Business School, and we will no longer be collaborating with them starting from January 23rd, 2024. After terminating the agreement, there are currently no joint courses taking place.